DET SVENSKA WIBORG
1293-1710

Torkkeli Knutinpoika, Wiipurin perustaja.

Tyrgils Knutsson, Wiborgs slotts grundare.
Foto:Kungl.Biblioteket, Stockholm
DET SVENSKA WIBORG
  • Utställningen "Det svenska Wiborg" har planerats och ställts upp avmedlemmarna av en utställningskommitté
  • Ett större antal donatorer har gjort utställningen och www-tillämpningenmöjlig.
  • Man kan "besöka" utställningen på dessa www-sidor
  • Navigering i tiden sker genom att trycka på tidsskalan