Wiipurin kaupunginoikeuskirje
Wiborgs stadsprivilegiebrev av den 19 augusti 1403: "... givet vare borgare, som bygga och bo i vår köpstad Wyborgh, stads rätt...".
Toinen jakso

Under 1400-talet blev Wiborg ett centrum för handeln i den innersta delen av Finska viken.