Wiipuri vuonna 1550
Wiborg 1550. Rekonstruerad stadsvy av kapten N. Granberg