1600-luvulla rakennettu uusi asemakaava
Fr.o.m. 1638 reglerades det oregelbundna gatunätet på initiativ av generalguvernören Per Brahe, och Wiborg blev då en rutstad, något som befrämjade både brandskyddet och försvarsberedskapen.


  a