Befästningsläget före det första anfallet, 1703

  a