Kartta vuodelta 1839
Plan av Wiborg utgifven ar 1839 av C.W.Gylden