Maaseurakunnan kirkko.
Entinen Mustainvelesten luostarin kirkko. Ensimmäinen kirkko oli puusta, mutta sen tuhoutui v. 1477. Uusi kirkko rakennettiin kivestä v. 1481 mutta tulipalot vainosivat tätäkin kirkkoa. Tässä kirkossa otti Pietari Suuri v. 1710 vastaan uusilta alamaisiltaan kuuliaisuuden valan. Meidän aikanamme kirkko oli Maaseurakunnan kirkkona.


 

© Copyright W:INTERNET 1998, 1999. All Rights Reserved. Design: Vadim Matveev.  Web site comments: webmaster