Himasenmäki Ristimäessä.
Tässä kohdin teki raitiovaunukiskotus ympyrän ja vaunu lähti sitten takaisin keskikaupungille. Vuonna 1935 muutettiin kiskotusta siten, että se kulki tästä Valtakadulle ja yhtyi siellä olevaan ympyrään. Näin oli raitiovaunun reitti yhteneväinen. Himasen taloja olivat nuo kaikki talot. Vasemmalla nelikerroksisessa talossa oli maito- ja sekatavarakauppa.


 

© Copyright W:INTERNET 1998, 1999. All Rights Reserved. Design: Vadim Matveev.  Web site comments: webmaster